AHOY Rotterdam

Zonnepanelen op AHOY Rotterdam

Inmiddels is Oranjedak Energy halverwege met het installeren van de zonnepanelen op AHOY Rotterdam. Er zullen ruim 2600 zonnepanelen geplaatst worden op de diverse daken; hiermee zal ruim 1,1 MW aan geïnstalleerd vermogen gerealiseerd worden.

De zonnepanelen op de hal zullen, in verband met de maximaal toegestane daklast, allemaal volledig mechanisch worden bevestigd aan de onderliggende dakconstructie middels een door Oranjedak ontwikkelde verankering.

De evenementen-accommodatie wordt hiermee de ‘groenste batterij’ van Rotterdam. Samen met ENECO en AHOY wordt door o.a. het plaatsen van zonnepanelen de energietransitie versnelt. Niet alleen AHOY, maar ook het nieuwe stadscentrum “Hart van Zuid gebied” deelt mee in de opgewekte energie. AHOY sluit zich graag aan bij de doelstelling van de gemeente om binnen 10 jaar de CO2-uitstoot met de helft te verminderen. Oranjedak Energy is trots hier haar “steentje aan te mogen bijdragen.”

Met het Eurovisie Songfestival in het vooruitzicht op 12 mei is het de planning dat het complete project ruimschoots voor deze datum gerealiseerd moet zijn.

Hou onze website en LinkedIn in de gaten voor een update van dit mooie project.